Zarządzanie zmianami – trudne, ale możliwe

Zarządzanie zmianą w organizacji to temat poruszany coraz częściej. Niestety, nie wszyscy na zmiany patrzą przychylnym okiem. Większość pracowników firm bardzo boi się zmian, które mogą mieć związek ze zwolnieniami. Oczywiście, często nie zdają sobie oni sprawy z tego, że zarządzanie zmianą w organizacji ma doprowadzić do tego, aby firma pracowała bardziej wydajnie i osiągała większe zyski, a przez to, aby nie trzeba było myśleć o żadnych zwolnieniach. Zarządzanie zmianą w organizacji jest pewnym procesem, na którego finał nie zawsze mamy wpływ. Cóż, tak już bywa, że nawet doskonale zaplanowane zmiany, mogą Continue Reading “Zarządzanie zmianami – trudne, ale możliwe”