Zarządzanie zmianami – trudne, ale możliwe

Zarządzanie zmianą w organizacji to temat poruszany coraz częściej. Niestety, nie wszyscy na zmiany patrzą przychylnym okiem. Większość pracowników firm bardzo boi się zmian, które mogą mieć związek ze zwolnieniami. Oczywiście, często nie zdają sobie oni sprawy z tego, że zarządzanie zmianą w organizacji ma doprowadzić do tego, aby firma pracowała bardziej wydajnie i osiągała większe zyski, a przez to, aby nie trzeba było myśleć o żadnych zwolnieniach. Zarządzanie zmianą w organizacji jest pewnym procesem, na którego finał nie zawsze mamy wpływ. Cóż, tak już bywa, że nawet doskonale zaplanowane zmiany, mogą doprowadzić nas do nieoczekiwanych rezultatów.

Zarządzanie zmianą w organizacji 4bp.com.pl/pl/i.5.0.0.0/Przeprowadzanie-organizacji-przez-zmiany.htm nigdy nie przebiega zgodnie ze schematami, które sobie wcześniej zaplanujemy, albo jest to zjawisko bardzo rzadkie. Dlaczego? Ponieważ praca ta odbywa się z ludźmi, którzy mogą stawiać pewien opór całemu procesowi zmian. Dobry menedżer jest jednak w stanie poradzić sobie z tego typu problemami. Zmiany mogą dotyczyć różnych obszarów w firmie. Możemy mówić o zmianach makrosystemowych, a także o zmianach mikrosystemowych. Pierwsza z nich dotyczy systemów, struktur oraz programów, druga z kolei innowacji, modyfikacji oraz usprawniania działania firmy. Podział może dotyczyć również zmian wynikających z: przyczyn zewnętrznych, a także wewnętrznych, zmian dostosowawczych oraz wyprzedzających, a także zmiany mogą być radykalne oraz inkrementalne. Należy pogodzić się z faktem, że zmiany są zupełnie naturalnym stanem rzeczy. Czynników na nie wpływających może być naprawdę wiele! Dla niektórych firm czynnikiem mogą być właściciele lub klienci, dla innych dostawcy czy odbiorcy, a jeszcze dla innych czynnikami może być prawo, polityka lub zmieniająca się gospodarka. Aby firma czy przedsiębiorstwo mogło skutecznie pracować i mieć zyski, zmiany są konieczne i nieuniknione – bo kto stoi w miejscu, ten się cofa – warto pamiętać o tej zasadzie i nie bać się wdrażania dobrych zmian!